Press Statements and Articles

[SOP] During CMCO period SOP Non-Muslim Place of Worship

Description: (11-24Nov2020 updated) - JOHOR, KEDAH, PERAK, SABAH, LABUAN
  • aktiviti di rumah ibadat bukan Islam di Negeri Johor DIBENARKAN dengan had kehadiran adalah 1/3 daripada kapasiti dewan atau ruang ibadat dengan penjarakan fizikal
  • Beroperasi dengan had kehadiran maksima 30 orang tertakluk kepada keluasan ruang dan pengamalan penjarakan fizikal 1 meter;
  •  Waktu beroperasi ialah 7.00 pagi dan selewat-lewatnya jam 10.00 malam;
  • Beroperasi dengan had maksima 30 orang pada suatu-suatu masa tertakluk kepada keluasan rumah ibadat dengan penjarakan fizikal 1 meter wajib dipatuhi.
  • Waktu beroperasi rumah ibadat adalah antara jam 7.00 pagi hingga jam 10.00 malam.
SABAH -  SOP for Non-Muslim Places of Worship in SABAH   during CMCO period  ( 24 NOV2020) 

Under page 9 : Aktiviti keagamaan

  • Aktiviti di rumah ibadat bukan Islam DIBENARKAN dengan had maksimum kehadiran ialah seramai 1/ 3 daripada kapasiti rumah ibadat dengan mengambil kira penjarakan fizikal
  • Upacara perkahwinan bukan Islam DIBENARKAN dengan kehadiran had maksima 20 orang berdasarkan keluasan ruang dan penjarakan fizikal di Jabatan Pendaftaran Negara Rumah Ibadat Persatuan Agama Bukan Islam

LABUAN - SOP for Non-Muslim Places of Worship in  LABUAN   during CMCO period  ( 24 NOV2020) 

  • Aktiviti di rumah ibadat bukan Islam DIBENARKAN dengan had kehadiran ditetapkan oleh MKN/KKM/Kerajaan Negeri dan Kementerian Wilayah Persekutuan
  • Upacara perkahwinan bukan Islam DIBENARKAN dengan kehadiran TERHAD berdasarkan keluasan ruang dan penjarakan fizikal di Jabatan Pendaftaran Negara / Rumah Ibadat / Persatuan Agama Bukan Islam.


[ Back ] [ Print Friendly ]